Acreditarea și domeniul

Laboratorul este acreditat  privind competența tehnică și independentă de către organismul național unic de acreditare al RM (MOLDAC) conform cerințelor europene SM SR EN  ISO/CEI  17025:2006 (Certificat de Acreditare Nr. LÎ – 052 din 25 iulie 2016, valabil pînă la 22 iunie 2018).

Domeniul de activitate a laboratorului conform criteriilor de acreditare constituie:

  • efectuarea controlului calității și conformității pesticidelor recomandate și utilizate în Republica Moldova;
  • determinarea reziduurilor pesticidice în produsele agricole, apă și sol;
  • elaborarea și adaptarea metodelor de analiză pentru determinarea ingredientelor active ale pesticidelor.