Acreditarea și domeniul

Laboratorul este acreditat  privind competența tehnică și independentă de către organismul național unic de acreditare al RM (MOLDAC) conform cerințelor europene SM EN ISO/IEC 17025:2018 (Certificat de Acreditare Nr. LÎ – 052 din 23 iunie 2018, valabil pînă la 22 iunie 2022).

Anexa la Certificatul de Acreditare

Registrul MOLDAC al laboratoarelor acreditate

Domeniul de activitate a laboratorului conform criteriilor de acreditare constituie:

  • efectuarea controlului calității și conformității pesticidelor recomandate și utilizate în Republica Moldova;
  • determinarea reziduurilor pesticidice în produsele agricole, apă și sol;
  • elaborarea și adaptarea metodelor de analiză pentru determinarea ingredientelor active ale pesticidelor.