Acte normative

 – LEGE Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;

  LEGE Nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;

 – HOTĂRÎRE Nr. 268 din  26.04.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice;
„Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”

 – LEGE Nr. 19 din  04.03.2016 metrologiei;

 – LEGE Nr. 20 din  04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională;

 – LEGE Nr. 105 din  13.03.2003 privind protecţia consumatorilor; 

 – ORDIN Nr. 142 din  06.07.2016 cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea
conformităţii produselor de uz fitosanitar;

 – ORDIN Nr. 48 din  05.03.2013 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la
Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”;

– Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova (Chișinău, 2016);

– SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii;

– SM SR EN ISO 19011:2013 Ghid pentru auditarea sistemelor de management;

– SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor.