Cerințe de etichetare a PUFF

Eticheta Model

“Coordonat
Viceadministratorul Centrului de stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de
Uz Fitosanitar și a Fertilizanților

Nicolae DANILOV


Recomandări cu privire la structura etichetei ambalajului

ATENȚIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONȚINUTULUI, CITIȚI ATENT ETICHETA.
PERICULOS! OTRĂVITOR!

PREAMBUL: (destinația, exemplu – fungicid sistemic, pe bază de …(denumirea i.a.), cu spectru larg de acțiune contra… (organismul(ele) nociv(e) la cultura(ele)…))
CERTIFICAT DE OMOLOGARE în Republica Moldova: (numărul certificatului de omologare, data omologării, termenul de înregistrare)
PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE: (forma preparativă, proprietățile fizico-chimice, perioada de semidescompunere)
SUBSTANȚA ACTIVĂ: (Denumirea i.a. după ISO, conținutul)
MECANISMUL DE ACȚIUNE:
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE:

Cultura

Organismul nociv

Norma de consum a preparatului (l/ha, kg/ha, l/t, kg/t)

Modul, perioada şi limitele de utilizare

Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)

Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)

TEHNICA DE APLICARE: (mijloacele tehnice de aplicare, volumul soluției de lucru, factorii
care determină calitatea tratamentului)
COMPATIBILITATEA:
INTERDICȚII ȘI LIMITĂRI:
FITOTOXICITATE:
CATEGORIA DE PERICOL de toxicitate acută orală: (norme de încadrare a produsului în clasele de periculozitate, acțiunea produsului și riscuri care le prezintă pentru om, animale, mediu, efectele secundare și termenul în care acestea se manifestă)
MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: (se vor descrie măsurile de igienă și protecție a muncii la aplicarea produsului)
METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE:
PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE ȘI/SAU INFLAMABILE:
CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE A PREPARATULUI:
METODELE DE DEZACTIVARE A PRODUSULUI ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI: (conform instrucțiunilor de dezactivare și distrugere a ambalajului nerecuperabil)

Deținătorul omologării

Producător                                 Nr. Lotului:
Distribuitor                                 Data fabricarii:
                                                    Termenul de valabilitate: