Componența

Membrii Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Nr d/o N.P.P. Locul de muncă Funcția Funcția în cadrul Consiliului
1 Mihail MACHIDON Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Secretar de Stat Președinte
2 Veronica TERTEA MADRM, Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală Șef direcţie Vicepreședinte
3 Nicolae DANILOV Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” Viceadministrator Membru
4 Vasile PLĂMĂDEALĂ Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo” Cercetător științific coordonator Membru
5 Mihail VRONSCHIH Instituţia Publică “Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia”, Laboratorul Protecția Plantelor Șef laborator, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat Membru
6 Leonid VOLOŞCIUC Academia de Știință a Moldovei Secretar al Secției de științe Naturale și Exacte, doctor habilitat Membru
7 Valeriu BODACI Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Șef al Serviciului Monitoring Reziduuri de Pesticide şi Fertilizanţi Membru
8 Ștefan CONSTANTINOVICI MSMPS, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Secția Expertiză Sanitară Șef secție Membru
9 Tatiana MANCEVA MSMPS, Agenția Națională pentru Sănătate Publică Medic igienist al Centrului de Siguranță Chimică și Toxicologie a CNSP Membru
10 Dumitru APARATU MADRM, Inspectoratul Ecologic de Stat, Secția Inspectare sol, deșeuri și substanțe chimice Inspector principal Membru
11 Vitalie CIOBANU Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Secția Imunologie, Protecție și Virusologie Șef secție, doctor în științe agricole Membru