Componența

Membrii Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Nr d/o N.P.P. Locul de muncă Funcția Funcția în cadrul Consiliului Data numirii în componența Consiliului
1 Vasile LUCA Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Viceministru Președinte 16.03.2016
2 Vladimir MOŞOI ÎS ”Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” Administratorul ÎS ”Centrul de Stat AOPUFF” Vicepreședinte 23.03.2010 – Membru,         27.09.2010 – Vicepreședinte
3 Veronica TERTEA MADRM, Direcţia Protecția Plantelor și Siguranța Alimentelor de Origine Vegetală Șef direcţie Membru 16.03.2016
4 Vasile PLĂMĂDEALĂ Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo” Cercetător științific coordonator Membru 16.03.2016
5 Mihail VRONSCHIH Instituţia Publică “Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia”, Secția Protecția Plantelor Șef secție, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat Membru 16.03.2016
6 Leonid VOLOŞCIUC Academia de Știință a Moldovei Secretar al Secției de științe Naturale și Exacte, doctor habilitat în bilogie Membru 16.03.2016
7 Valeriu BODACI Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Șef al Serviciului Monitoring Reziduuri de Pesticide şi Fertilizanţi Membru 14.11.2017
8 Ștefan CONSTANTINOVICI MSMPS, Centrul Național de Sănătate Publică, Secția Expertiză Sanitară Șef secție Membru 25.08.2016
9 Tatiana MANCEVA MSMPS, Centrul Național de Sănătate Publică Medic igienist al Centrului de Siguranță Chimică și Toxicologie a CNSP Membru 16.03.2016
10 Dumitru APARATU MADRM, Inspectoratul Ecologic de Stat, Secția Inspectare sol, deșeuri și substanțe chimice Inspector principal Membru 16.03.2016
11 Vitalie CIOBANU Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Secția Imunologie, Protecția Plantelor și Virusologie Șef secție, doctor în științe agricole Membru 16.03.2016