Consiliul de Administrație

Nr. d/o Numele, prenumele membrului consiliului ÎS Autoritatea administrației publice pe care o reprezintă Funcția în cadrul consiliului Numărul și data ordinului privind desemnarea în consiliul ÎS
1. TERTEA Veronica MADRM,  Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală Președinte Ordin nr.143 al MADRM din 14.07.2021
2. MANOLE Daniela MADRM, Cabinetul Ministrului Membru
3. FULGA Vasile Cancelaria de Stat  a Republicii Moldova, Direcția coordonare și monitorizare interinstituțională Membru
4. DOLGHI Dorin Ministerul Economiei și Infrastructurii, Secția Juridică Membru
5. BEJINARI Cristina Ministerul Finanțelor, Direcția investiții publice, Secția fonduri de dezvoltare Membru