Consiliul de Supraveghere

Nr. d/o Numele, prenumele membrului consiliului SS Autoritatea administrației publice pe care o reprezintă Funcția în cadrul consiliului Numărul și data ordinului privind desemnarea în consiliul SS
1. RUSU Ghenadie
MAIA,  Secția protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală Președinte Ordin nr.143 al MADRM din 14.07.2021 

modificat prin

Ordin nr.38 al MAIA din 04.11.2021

2. MANOLE Daniela MADRM, Cabinetul Ministrului Membru
3. FULGA Vasile Cancelaria de Stat  a Republicii Moldova, Direcția coordonare și monitorizare interinstituțională Membru
4. DOLGHI Dorin Ministerul Economiei și Infrastructurii, Secția Juridică Membru
5. BEJINARI Cristina Ministerul Finanțelor, Direcția investiții publice, Secția fonduri de dezvoltare Membru