Consiliul de Administrație

Nr. d/o Numele, prenumele membrului consiliului ÎS Autoritatea administrației publice pe care o reprezintă Funcția în cadrul consiliului Numărul și data ordinului privind desemnarea în consiliul ÎS
1 TERTEA Veronica Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Președinte Ordin nr.613 al MADRM din 07.11.2017
2 POPESCU Serghei Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Membru
3 CAZAN   Roman Cancelaria de Stat  a Republicii Moldova Membru Ordinul nr.23 al MAIA din 14.02.2017
4 CIOBANU Alexandr Ministerul Economiei și Infrastructurii Membru
5 IACONI Ion Ministerul Finanțelor Membru Ordin nr.796 al MADRM din 20.12.2017