Consiliul de Administrație

Nr. d/o Numele, prenumele membrului consiliului ÎS Autoritatea administrației publice pe care o reprezintă Funcția în cadrul consiliului Numărul și data ordinului privind desemnarea în consiliul ÎS
1 TERTEA Veronica MADRM,  Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală Președinte Ordin nr.613      al MADRM din 07.11.2017
2 GHERCIU Sergiu
MADRM, Cabinetul Ministrului Membru Ordin nr.501       al MADRM din 28.06.2019
3 CAZAN   Roman Cancelaria de Stat  a Republicii Moldova Membru Ordinul nr.23      al MAIA din 14.02.2017
4 CIOBANU Alexandr Ministerul Economiei și Infrastructurii, Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Membru
5 IACONI            Ion Ministerul Finanțelor, Direcția bugetele unităților administrativ-teritoriale Membru Ordin nr.796      al MADRM din 20.12.2017