Audit de Supraveghere

Audit de supraveghere: Nivelul 3 - standardul SM SR EN ISO/CEI 17025:2006

efectuat de către Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

în cadrul Laboratorului de Încercări "Atestarea și Controlul Calității Pesticidelor"

                 IMG_9224  IMG_9225  IMG_9258  IMG_9262                                  IMG_9221  IMG_9283IMG_9285