Concursul pentru selectarea companiei de audit

Întreprinderea de Stat ”Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” (în continuare Centrul de Stat) Vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit, care va efectua auditul situației financiare al întreprinderii pentru anul 2017.

Ofertele urmează a fi depuse până la 30 ianuarie 2018, ora 12.00, în plicuri sigilate, la adresa: Centrul de Stat, str. Sarmizegetusa 16 A, MD-2032 mun. Chișinău.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 15 februarie 2018.

Auditul rapoartelor financiare urmează să fie desfășurat începând cu 01 martie  2018.

Raportul de audit general al întreprinderii, în limba română și versiunea electronică a acestuia necesită a fi prezentate Centrului de Stat până la 30 martie 2018.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la e-mail: centrul@pesticide.md

Persoana de contact Ojog Nadejda, Tel: 22 55 30 58, Mob. 79521815

Caiet de sarcini