Concursul pentru selectarea companiei de audit

Întreprinderea de Stat ”Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” (în continuare Centrul de Stat) Vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit, care va efectua auditul situației financiare al întreprinderii pentru anul 2016.

Ofertele urmează a fi depuse până la 29 decembrie 2016, ora 15.00, în plicuri sigilate, la adresa: Centrul de Stat, str. Sarmizegetusa 16 A, MD-2032 mun. Chișinău.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 15 ianuarie 2017.

Auditul rapoartelor financiare urmează să fie desfășurat începând cu 01 februarie 2017.

Raportul de audit general al întreprinderii, în limba română și versiunea electronică a acestuia necesită a fi prezentate Centrului de Stat până la 15 martie 2017.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la e-mail: centrul@pesticide.md Persoana de contact Ojog Nadejda, Tel: 22 55 30 58, Mob. 79521815

Caietul de sarcini

Administrația Centrului de Stat