Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.600/2018 , Î.S. ”Centrul de stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” intră în proces de reorganizare(absorbție)