Hotărîri ale Guvernului RM

HOTĂRÎRE Nr. 960
din 22.12.2020

cu privire la Serviciul de Stat „Centrul de Stat
pentru Atestarea și Omologarea Produselor de
Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și operarea
modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului

Publicată: 15.01.2021 în Monitorul Oficial Nr. 9-12    art. 12

HOTĂRÎRE Nr. 897
din  08.12.1994

Cu privire la aprobarea și utilizarea în agricultură
a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Publicată: 29.12.1994 în Monitorul Oficial Nr. 19     art. 185

HOTĂRÎRE Nr. 1307
din  12.12.2005

cu privire la aprobarea Regulamentului privind
atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură

Publicată: 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art. 1446 

HOTĂRÎRE Nr. 1045
din  05.10.2005

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Publicată: 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art. 1128

HOTĂRÎRE Nr. 200
din  27.03.1995

despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele
pentru executarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentare
a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi modul de
utilizare a mijloacelor băneşti acumulate

Publicată: 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 23     art. 190