Extindere a sferei de utilizare

Se interzice introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor care nu sunt înscrise în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor

Statutul înregistrării produselor poate fi verificat on-line pe adresa: http://www.pesticide.md/registrul-de-stat/