Recepția probelor

Laboratorul efectuează încercări ale preparatelor de uz fitosanitar și produselor agricole definite în Anexa la Certificatul de Acreditare din 23 iunie 2018.

Solicitantul unei analize de verificare a calității pesticidelor va prezenta o cantitate reprezentativă de probă, prelevată de sine stătător (20-50 g). La recepție, laboratorul inițiază și completează procesul verbal de recepție a probelor (document intern).

Laboratorul de încercări nu prelevează probele spre analize.

80239_vino_vinograd_bokaly_1920x1200_www-gdefon-ruPentru analizele de verificare a conformității pesticidelor recomandate și utilizate in Republica Moldova, organismele de certificare vor prezenta probele de pesticide însoțite de rapoarte de prelevare proprii.

Probele de produse agricole vor fi însoțite de acte de prelevare/eșantionare și certificate emise de organisme competente, obținute de solicitanții analizelor.

Probele de pesticide sunt păstrate în laborator timp de 1 an, pe parcursul căruia laboratorul le asigură condiții adecvate de păstrare, ce permit reproducerea analizei în caz de necesitate.