Acte normative

Legea nr. 119-XV din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;

– SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

– Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova (Chișinău, 2016);

– SM GOST R 51247:2005 Pesticide. Condiții tehnice generale;

– Regulamentul sanitar privind limitele maxime de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală și animală pentru animale (MO, N5-14 2011, 14 ianuarie 2011);

Ordinul Nr. 142 din 06.07.2016 cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea conformităţii produselor de uz fitosanitar.