Mostre de PUFF

Introducerea în teritoriul țării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi în vederea omologării lor, precum şi a materialului semincer şi săditor tratat cu produse de uz fitosanitar neînregistrate în țară, se face în temeiul avizului Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanților.
Pentru obținerea avizului, solicitantul depune o cerere de introducere pe teritoriul ţării a mostrei de produs, în care se specifică modul de ambalare şi cantitatea de produs. Avizul se eliberează gratuit în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Avizele eliberate de Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanților se înregistrează în mod obligatoriu cu nominalizarea cantității produselor ce urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova în scopul efectuării cercetării-testării-experimentării de stat.