Consiliul de Supraveghere

Nr. d/o Numele, prenumele membrului consiliului SS Autoritatea administrației publice pe care o reprezintă Funcția în cadrul consiliului Numărul și data ordinului privind desemnarea în consiliul SS
1. RUSU Ghenadie
MAIA,  Direcția protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală Președinte Ordin nr.35  din 23.02.2024
2. MANOLE Daniela MAIA, Cabinetul Ministrului Membru
3. PROCOPCIUC Carolina Cancelaria de Stat, Direcția administrație publică centrală Membru
4. CAȚER Grigore
Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, Direcția infrastructurii calității și supravegherea pieței Membru
5. BORDEI Doina
Ministerul Finanțelor, Direcția generală politici bugetare sectoriale Membru