Metode

Procedura de efectuare a cercetării-testării-experimentării de stat

Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în cel puţin 4 variante:

  • martor (de control) – varianta fără tratare;
  • produsul solicitat pentru cercetare-testare-experimentare de stat în minimum 2 doze (se consideră două variante);
  • varianta etalon – pentru comparaţie.

Toate variantele sînt prevăzute pentru cel puţin 3 repetări, conform schemelor unitare aprobate de Consiliu.

Produsele de uz fitosanitar care conţin o substanţă activă nouă (cu o nouă compoziţie chimică) sînt supuse cercetării-testării-experimentării de stat, în funcţie de condiţiile climaterice, timp de 2-3 cicluri de vegetație, cele ale căror substanţă activă este cunoscută sub alte forme preparative (produse analogice) – timp de 1-2 cicluri de vegetație.

Fertilizanții sânt supuși cercetării-testării-experimentării de stat timp de 1 ciclu de vegetație.

Îngrășămintele organice naturale sau compostate, inclusiv gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat din Republica Moldova nu necesită cercetare-testare-experimentare şi omologare de stat, dacă legislația nu prevede altfel.

Nămolul rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova se utilizează ca îngrășământ în conformitate cu Reglementarea tehnică „Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1157 din 13 octombrie 2008.

Nu se admite importul, cercetarea-testarea-experimentarea şi omologarea de stat a îngrășămintelor organice naturale, inclusiv gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat, şi a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.

Îngrășămintele (fertilizanții) destinate fertilizării florilor, rondourilor florale, arbuștilor decorativi, gazonului și plantelor de apartament nu se supun cercetării-testării-experimentării de stat.