Despre OC

Organismul de certificare – organism de certificare de terţă parte care își desfăşoară activitatea în domeniul evaluării conformităţii produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Politicile şi regulamentul în baza cărora activează organismul de certificare sunt nediscriminatorii.

Serviciile prestate de către OC sunt accesibile tuturor solicitanților atât din ţară cât şi din străinătate, conform domeniului de acreditare. Toţi solicitanții sunt trataţi egal necondiţionat de numărul certificărilor efectuate, de poziţia sa ori de un alt criteriu care le-ar oferi vreun favor.

OC se bazează în primul rînd pe profesionalismul şi comportamentul etic al personalului. OC activează și este acreditat conform cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17065:2013. OC acordă atenţie deosebită la instruirea şi informarea continuă a personalului cu cerinţele normative şi legislative conform domeniului de activitate.

Organismul de certificare este mebrul al Asociaţiei Patronal Profesionale în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor.

 

NOI SUNTEM ALEGEREA DUMNEAVOASTRĂ !