Informația generală

Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” în continuare Centrul de Stat pe lîngă Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a fost creat în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din 8 decembrie 1994: “Cu privire la aprobarea și utilizarea în agricultură a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.”

Centrul de stat colaborează cu mai bine de 40 companii producătoare de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi.

Ca rezultat al activităţii de colaborare a Centrului de stat, companiilor autohtone şi de peste hotare, instituţiilor de cercetări academice şi de profil, În Republica Moldova s-a creat un sortiment optim de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi ce include circa 1400 denumiri comerciale, dintre care aproximativ 90 la sută, potrivit normelor de încadrare în clase de periculozitate, recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), se atribuie la gradul III şi IV, respectiv moderat şi puţin toxice pentru om şi animalele homeoterme.

De rând cu activitatea de bază, colaboratorii Centrului de stat participă activ la conferinţe ştiinţifice, întruniri şi seminare desfăşurate în republică şi după hotarele ei.

Sub conducerea Centrului de stat, cu aportul şi colaborarea fructuoasă a savanţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi a instituţiilor de cercetări ştiinţifice au fost pregătite şi publicate un şir de lucrări ştiinţifice şi didactice, precum:

 1. „Preparate chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor”, Chişinău, Stiinţa, 1997;
 2. „INDEX FITOSANITAR produse chimice şi biologice admise pentru protecţia plantelor în Republica Moldova”, Chişinău, 1998;
 3. „Protecţia plantelor de dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova”, Tezele rapoartelor Conferinţei ştiinţifico-practice, Chişinău, 1999;
 4. „Boli infecţioase ale culturilor agricole în Republica Moldova”, Chişinău, 1999;
 5. „Buruieni larg răspândite pe teritoriul Republicii Moldova”, Chişinău, 1999;
 6. „Protecţia integrată a plantelor: Realizări şi probleme”, Tezele rapoartelor Simpozionului internaţional ştiinţific, Chişinău, 2000;
 7. „Metodele de determinare a reziduurilor pesticidelor în produsele alimentare, furajere şi mediul înconjurător”, îndrumar. Vol. I şi II, Chişinău, 2000;
 8. „Dăunătorii principali ai culturilor agricole în Republica Moldova”, Chişinău, 2002;
 9. „Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova”, Chişinău, 2002;
 10. „REGISTRUL DE STAT al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova”, Chişinău, 2003;
 11. „Protecţia plantelor. Realizări şi perspective”. Tezele rapoartelor conferinţei ştiinţifico-practice. „10 ani ai Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”, Chişinău, 2004
 12. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2003-2005)”, Chişinău, 2005;
 13. „REGISTRUL DE STAT al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova”, Chişinău, 2009;
 14. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2009)”, Chişinău, 2010;
 15. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2010)”, Chişinău, 2011;
 16. „REGISTRUL DE STAT al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova”, Chişinău, 2014;
 17. „REGISTRUL DE STAT al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova”, Chişinău, 2016;
 18. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2016)”, Chişinău, 2017;
 19. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2017)”, Chişinău, 2018.

Materialele cuprinse în aceste lucrări vor favoriza formarea la specialişti şi practicieni de cunoştinţe şi deprinderi de aplicare a celor mai eficace metode de prevenire şi combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor plantelor cultivate în scopul reducerii pierderilor de producţie agricolă şi ameliorării stării fitosanitare în agrobiocenoze.

Centrul de Stat este convins, că această pagină electronică Vă va fi utilă şi este dispus de a colabora cu D-voastră.