Etape

Etapele cercetării-testării-experimentării de stat

 1. Cercetarea-testarea-experimentarea în condiții de laborator şi în condiții de câmp pe parcele experimentale

Scopul cercetării-testării-experimentării în condiții de laborator şi în condiții de câmp pe parcele experimentale rezidă în stabilirea și/sau confirmarea eficienței biologice a unui produs nou în raport cu produsele utilizate actualmente şi/sau anterior, a rolului acestuia şi transformării lui în sistemul plantă-sol-mediu, în elaborarea unor regulamente de aplicare.

Suprafața parcelelor, în cazul cercetării-testării-experimentării în condiții de câmp pe microparcele, este nu mai mică de:

  • 100 m2 – pentru culturile prășitoare;
  • 50 m2 – pentru culturile dense (grâu, orz, mazăre, lucernă etc.) şi legumicole;
  • 20-30 butuci – pentru viţa de vie;
  • 8-10 pomi – pentru pomii fructiferi.

Dacă încercările de câmp se soldează cu rezultate pozitive, se elaborează recomandările respective pentru utilizarea produselor cu respectarea regulilor şi condiţiilor tehnice ale produselor (aprobate de Consiliu). Concomitent, în conformitate cu cerinţele de determinare a reziduurilor, aprobate de Ministerul Sănătății şi în caz de necesitate (în lipsa materialelor respective în dosarul toxicologic), pot fi studiate şi evaluate nivelul inofensiv aproximativ de acțiune (NIAA) şi concentrația maxim admisibilă (CMA) în aerul zonei de lucru, aerul atmosferic, apa bazinelor piscicole, apa potabilă, în sol şi în produsele alimentare, în bază de contract cu Centrul de Stat.

Cercetările-testările-experimentările de stat privind parametrii toxico-igienici şi ecologici se efectuează în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății şi Ministerul  Mediului.

Producția agricolă obținută pe loturile unde s-au efectuat cercetările-testările-experimentările de stat cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanți, până la aprobarea lor, este supusă nimicirii, cu respectarea cerințelor sanitare de inofensivitate pentru om, animale şi mediu.

 2. Cercetările-testările-experimentările de producție postomologare

Cercetările-testările-experimentările de producție efectuate în câmp au drept scop confirmarea eficienței biologice şi economice a produsului în diferite zone ale țării, precizarea şi argumentarea regulilor şi procedeelor de utilizare, a normativelor sanitare-igienice şi ecologice, elaborarea şi modificarea metodelor de determinare a reziduurilor de produse fitosanitare şi de fertilizanţi şi a metaboliţilor acestora. O condiție specială la efectuarea cercetărilor-testărilor- experimentărilor de producţie este utilizarea maşinilor şi tehnologiilor recomandate pentru cultivarea plantelor agricole.

Suprafaţa parcelelor, în cazul experienţelor de producţie este de cel puţin  1000 m2.

În unele cazuri, pe parcursul efectuării experimentărilor de producţie în scopul concretizării indicilor ecologici şi toxico-igienici, Agenția Naţional pentru Sănătate Publică şi Ministerul Mediului, pot studia (determina) în bază de contract cu Centrul de Stat, în conformitate cu instrucţiunile metodice aprobate, parametrii ecologici, toxicologici şi igienici, prezentînd în final Centrului de Stat documentele respective. În caz de necesitate, Centrul de Stat are dreptul să adopte decizia sa referitor la studierea ecologo-toxico-igienică a produselor de import.

Grupurile de experţi ecotoxicologi ai Ministerul Mediului şi toxico-igienişti ai Ministerului Sănătății sunt responsabili de analiza şi determinarea reziduurilor produselor şi a metaboliților (lucrări care se efectuează conform metodelor ştiinţifice, aprobate pentru determinarea reziduurilor pesticidelor şi a metaboliţilor lor în sol, apă, plante şi produse alimentare), prezentând avizele conform modelelor aprobate de către ministerele respective.

Instituția responsabilă de determinarea reziduurilor produselor asigură colectarea probelor de produse agricole, apă potabilă, sol şi aer, iar beneficiarul asigură instituția responsabilă cu mijloacele respective de transport pentru colectarea probelor.

Necesitatea studiilor toxico-igienice şi ecotoxicologice ale produsului este stabilită de Agenția Naţional pentru Sănătate Publică şi Ministerul Mediului, de comun acord cu Centrul de Stat.