Acte normative

 – LEGE Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;

  LEGE Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;

 – HOTĂRÎRE Nr. 268 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice; „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”

 – LEGE Nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei;

 – LEGE Nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională;

 – LEGE Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor; 

 – ORDIN Nr. 142 din 06.07.2016 cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea conformităţii produselor de uz fitosanitar;

 – ORDIN Nr. 115 din 07.05.2018 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 142 din 06.07.2016;

ORDIN Nr. 48 din 05.03.2013 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”


HOTĂRÎRE Nr. 960
din 22.12.2020 cu privire la Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului

– Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova (Chișinău, 2016);

– SM EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii;

– SM EN ISO 19011:2018 Ghid pentru auditarea sistemelor de management;

– SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor.