Sarcini

  • Formarea unui sortiment nou de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi utilizate în agricultură, silvicultură şi în gospodăria municipală, precum şi pentru protecţia produselor depozitate, care corespund cerinţelor actuale de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii şi sunt inofensive pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător;

 

  • Organizarea experimentării de stat a produselor şi formelor preparative noi din producţia internă şi de import în instituţiile de cercetări ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului şi în instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției sociale şi omologarea lor ulterioară;

 

  • Examinarea propunerilor instituţiilor ştiinţifice cu privire la implementarea în producţie a produselor noi, precum şi extinderea sferei de utilizare a produselor înregistrate anterior la alte culturi, stabilirea cu alte organizaţii de profil a regulilor de aplicare raţională şi inofensivă a lor;

 

  • Întocmirea, de comun acord cu alte alte organizaţii interesate, a Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.