Instituții abilitate

Lista instituţiilor de cercetări ştiinţifice, tehnologii şi proiectare aprobate pentru exercitarea lucrărilor de Încercare şi Expertiză de Stat

 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului

Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor

Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie
și Protecție a Plantelor

Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Ministerul Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului