Categoria de pericol a pesticidelor pentru albini

Categoria de pericol a pesticidelor pentru albini şi regulamentele ecologice de utilizare corespunzătoare

(Examinate la Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor din RM, pr. verbal nr. 5 din 02.04.09)

Clasa I de periculozitate – extrem de periculoase pentru albini.  Este necesar de respectat următoarele regulamente ecologice:

 • efectuarea stropirilor dimineaţa devreme sau sеara tîrziu;
 • la temperatura aerului mai joasa de 15ºC;
 • la viteza vîntului ≤ de 1-2 m/sec;.
 • zona de delimitare a albinelor – nu mai mică de 4-5 km;
 • limitarea zborului albinelor – 96-120 ore.

Clasa II de periculozitate – moderat periculoase pentru albini.  Este necesar de respectat următoarele regulamente ecologice:

 • efectuarea stropirilor dimineaţa sau seara;
 • la temperatura aerului mai joasa de 15ºC;
 • la viteza vîntului ≤  de 2-3  m/sec;
 • zona de delimitare a albinelor – nu mai mică de 3-4 km;
 • limitarea zborului albinelor – 48-72 ore.

Clasa III de periculozitate – cu risc scăzut pentru albini.  Este necesar de respectat următoarele regulamente ecologice:

 • efectuarea stropirilor dimineaţa sau seara;
 • la temperatura aerului mai joasa de 15ºC;
 • la viteza vîntului ≤ de 4-5 m/sec;
 • zona de delimitare a albinelor – nu mai mică de 3-4 km;
 • limitarea zborului albinelor – 24-48 ore.

Clasa IV de periculozitate – practic inofensive pentru albini.  Este necesar de respectat următoarele regulamente ecologice:

 • efectuarea stropirilor dimineaţa sau seara;
 • la viteza vîntului ≤ de 5-6 m/sec;
 • zona de delimitare a albinelor – nu mai mică de 1-2 km;
 • limitarea zborului albinelor – 6-12 ore.

 

Extras din Legea apiculturii, Nr.70-XVI din 30.03.2006, art. 13:

(1) Se interzice utilizarea pesticidelor şi insecticidelor pentru prelucrarea cîmpurilor, fîşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere.
(2) Se interzice defrişarea plantaţiilor melifere şi intervenţia de reconstrucţie a mediului ambiant fără o coordonare cu organele de protecţie a mediului.
(3) Se interzice comercializarea şi utilizarea în tratamentul albinelor a preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt incluse în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar.
(4) Aplicarea mijloacelor chimice în agricultură şi silvicultură se admite doar în conformitate cu lista acestora aprobată pentru utilizare în Republica Moldova, cu respectarea strictă a normelor şi a regulilor de utilizare în vigoare.
(5) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sînt obligate:
a) să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor şi să le înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data şi ora începerii şi sfîrşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate;
b) să respecte întocmai data şi ora începerii şi sfîrşitului tratării, metodele de utilizare şi concentraţia preparatelor administrate.
(6) Primăriile sînt obligate să afişeze cel tîrziu a doua zi de la data somării, în locuri publice, anunţul despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi pastoral în raza primăriei.
(7) Laboratoarele publice autorizate sînt obligate, la adresarea apicultorilor, să efectueze de îndată analizele mostrelor depuse la subiectul contaminării cu substanţe chimice şi să prezinte rezultatele în termen de 48 de ore din momentul adresării.