Componența

Membrii Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Nr d/o N.P.P. Locul de muncă Funcția în cadrul Consiliului
1 Vasile ȘARBAN Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Secretar de Stat Președinte
2 Nicolae DANILOV S.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” Vicepreședinte
3 Ghenadie RUSU MAIA, Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală Membru
4 Nichita CROITORU Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului Membru
5 Mihail VRONSCHIH Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor Membru
6 Leonid VOLOŞCIUC Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie
și Protecție a Plantelor
Membru
7 Valentin GURĂU Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Membru
8 Kristina STÎNCĂ Agenția Națională pentru Sănătate Publică Membru
9 Raisa SCURTU Agenția Națională pentru Sănătate Publică Membru
10 Dumitru APARATU MADRM, Inspectoratul Ecologic de Stat Membru
11 Vitalie CIOBANU Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare” Membru