Beneficiarilor de servicii prestate

Întreprinderea de Stat "Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților" Vă aduce la cunoștință modificările apărute în procesul de reorganizare desfășurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 960 din 22.12.2020 cu privire la Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și operarea modificărilor în unele Hotărâri ale Guvernului.

Astfel, începând cu 01.06.2021, Întreprinderea de Stat "Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților" este reorganizată prin schimbarea formei juridice de organizare în Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, cu sediul municipiul Chișinău, strada Sarmizegetusa, nr. 16A, fondatorul fiind Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Totodată, Va informăm că Serviciul de Stat "Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților" este succesorul de drepturi și obligații ale Întreprinderii de Stat "Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților". În acest context, acțiunea contractelor de prestare a serviciilor, încheiate anterior de către Întreprinderea de Stat "Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților" cu beneficiarii serviciilor prestate, vor fi preluate în regim autonom, fără a fi necesară modificarea acestora, până la încheierea unui alt contract.

Prin urmare, Vă aducem la cunoștință datele bancare ale Serviciului de Stat "Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților":

Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Chișinău-bugetul de stat
Serviciul de stat, Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților
Cod. IDNO 1003600079866
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat
Contul de plăți: 2264011002
Cod IBAN: MD55TRPCCC518430A01885AA