Laboratorul de încercări “Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor”

Laboratorul de Încercări “Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor” efectuează analize ale calităţii produselor de uz fitosanitar (pesticide) și determinări ale reziduurilor de pesticide în produse agricole, apă şi sol.
Rezultatul analizelor este eliberat sub formă de Raport de încercări in limbile română, engleză sau rusă (la solicitare) și caracterizează conţinutul real al ingredientelor active în pesticide sau produse agricole.
Termenul unei analize – 3 zile lucrătoare.
 
Laboratorul este acreditat  privind competența tehnică și independentă de către organismul național unic de acreditare al RM (MOLDAC) conform cerințelor europene SM EN ISO/IEC 17025:2018 (Certificat de Acreditare Nr. LÎ – 052 din 23 iunie 2018, valabil pînă la 22 iunie 2022).
 
Anexa la Certificatul de Acreditare
 
Registrul MOLDAC al laboratoarelor acreditate