Lista produselor radiate/urmează a fi radiate, a căror substanță activă nu a fost aprobată

Lista produselor radiate/urmează a fi radiate, a căror substanță activă nu a fost aprobată,

conform rigorilor Uniunii Europene

Ședința CRI din 19.12.2018
Nr.d/o Substanța activă neaprobată Denumirea comercială a produsului (substanța activă) Deținătorul omologării, țara Radiat din Registrul de Stat din data de: Utilizarea stocurilor existente a acestui produs se limitează până la data de:
1 Clotianidin Emesto Quantum FS 273,5 (clotianidin + penflufen) ”Bayer AG”, Germania 19.12.2018 19.12.2019
2 Gaucho Plus FS 466 (clotianidin + imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
3 Modesto FS 480 (clotianidin + beta-ciflutrin) 19.12.2018 19.12.2019
4 Poncho Beta FS 453,34 (clotianidin + beta-ciflutrin) 19.12.2018 19.12.2019
5 Yunta Quattro FS 373,4 (clotianidin + imidacloprid + protioconazol + tebuconazol) 19.12.2018 19.12.2019
6 Imidacloprid Gaucho WS 70 (imidacloprid) ”Bayer AG”, Germania 19.12.2018 19.12.2019
7 Confidor SL 200 (imidacloprid) (cu excepția la castraveți (seră) și tomate (seră)) 19.12.2018 19.12.2019
8 Connect SC 112,5 (imidacloprid + beta-ciflutrin) 19.12.2018 19.12.2019
9 Dalila 600 FS (imidacloprid) ”Fader Alliance Ltd.”, Marea Britanie, TOV ”Agroflex”, Ucraina 19.12.2018 19.12.2019
10 Kassent 400 SC (imidacloprid + lambda-cihalotrin) 19.12.2018 19.12.2019
11 Imicar, SC (imidacloprid + tiabendazol) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 19.12.2018 19.12.2019
12 Pitomeț, SC (imidacloprid + lambda-cihalotrin) 19.12.2018 19.12.2019
13 Faust (imidacloprid) ”Stefes GmbH”, Germania 19.12.2018 19.12.2019
14 Buldozer 200 SL (imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
15 Seedoprid 600 FS (imidacloprid) ”ADAMA Agriculture BV”, Olanda 19.12.2018 19.12.2019
16 Kohinor 200 SL (imidacloprid) ”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel 19.12.2018 19.12.2019
17 Mataprid, FS (imidacloprid) TOV ”Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
18 Anticolorad, EC (lambda-cihalotrin + imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
19 Midash 600 FS (imidacloprid) ”Sharda Cropchem Limited”, India 19.12.2018 19.12.2019
20 MIDASH 200 SL (imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
21 Sapsan, WS (imidacloprid) ”Lab  Sanigene Limited”, Mauritius 19.12.2018 19.12.2019
22 Galen, WG (imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
23 Tabu, SC (imidacloprid) AO ”Firma Avgust”, Rusia 19.12.2018 19.12.2019
24 Tanrek, SL (imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
25 Borei, SC (lambda-cihalotrin + imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
26 Cyclone 350 SC (lambda-cihalotrin + imidacloprid) ”DVA Agro GmbH”, Germania 19.12.2018 19.12.2019
27 Contador, SL (imidacloprid) TOV ”Nertus Ltd”, Ucraina 19.12.2018 19.12.2019
28 Imidj, SL (imidacloprid) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus& Co”, Rusia 19.12.2018 19.12.2019
29 Novaprid 70 WG (imidacloprid) ”Novachem LLC”, SUA 19.12.2018 19.12.2019
30 Nuprid 200 SC (imidacloprid) ”Nufarm GmbH&Co KG”, Austria 19.12.2018 19.12.2019
31 Pilarking 20 EC (imidacloprid) ”Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd”, China 19.12.2018 19.12.2019
32 Razor 70 WG (imidacloprid) ”Willowood Limited”, Hong Kong 19.12.2018 19.12.2019
33 Sicofidor, SL (imidacloprid) ”The Scientific Fertiliser Company PVT Limited”, India 19.12.2018 19.12.2019
34 Warrant 200 SL (imidacloprid) (cu excepția la castraveți (seră) și tomate (seră)) ”Cheminova A/S”, Danemarca 19.12.2018 19.12.2019
35 Tristan, SME (imidacloprid + imazalil+tebuconazol) AO”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 19.12.2018 19.12.2019
36 Imidor, SL (imidacloprid) 19.12.2018 19.12.2019
37 Zenit 200 SL (imidacloprid) ”Sunrise Chemical Ltd”, China, ÎCS ”Chimagromarketing” SRL, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
38 Opercot Acro, SC (lambda-cihalotrin + imidacloprid) ”Jiangsu Agrochem Laboratory Co.,Ltd”, China, ÎCS ”Chimagromarketing” SRL, 19.12.2018 19.12.2019
39 Confinor 20 SL (imidacloprid) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, SRL ”Slatava Grup”, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
40 Focus 700 WDG (imidacloprid) (cu excepția la castraveți (seră) și tomate (seră)) ”Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd”, China, SC ”Quatro-Service” SRL, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
41 Tiametoxam Factor 250 WG (tiametoxam) ”Stefes GmbH”, Germania 19.12.2018 19.12.2019
42 Shirth 250 WG (tiametoxam) ”Sharda Cropchem Limited”, India 19.12.2018 19.12.2019
43 Onix 250 WG (tiametoxam) ”Lab  Sanigene Limited”, Mauritius 19.12.2018 19.12.2019
44 Akkurat 247 SC (tiametoxam + lambda-cihalotrin) ”DVA Agro GmbH”, Germania 19.12.2018 19.12.2019
45 Kungfu Super, SC (tiametoxam + lambda-cihalotrin) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus& Co”, Rusia 19.12.2018 19.12.2019
46 Deligent 25 WG (tiametoxam) ”Willowood Limited”, Hong Kong 19.12.2018 19.12.2019
47 Actosam,WG (tiametoxam) ”The Scientific Fertiliser Company PVT Limited”, India 19.12.2018 19.12.2019
48 Karoxam 24/7 SC (tiametoxam + lambda-cihalotrin) 19.12.2018 19.12.2019
49 Nominal Ultra, FS (tiametoxam) ”Jiangsu Agrochem Laboratory Co.,Ltd”, China, ÎCS ”Chimagromarketing” SRL, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
50 Cruiser 350 FS (tiametoxam) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 19.12.2018 19.12.2019
51 Cruiser 600 FS (tiametoxam) 19.12.2018 19.12.2019
52 Celest Top (tiametoxam+difenoconazol + fludioxonil) 19.12.2018 19.12.2019
53 Cruiser OSR 322 (tiametoxam + fludioxonil + metalaxil-M) 19.12.2018 19.12.2019
54 Force ZEA 280 FS (tiametoxam + teflutrin) 19.12.2018 19.12.2019
55 Actara 25 WG (tiametoxam) (cu excepția ardei dulce (seră)) 19.12.2018 19.12.2019
56 Engeo K 247 SC (tiametoxam + lambda-cihalotrin) 19.12.2018 19.12.2019
57 Luzindo (tiametoxam + clorantraniliprol) 19.12.2018 19.12.2019
58 Actarius 25 WG (tiametoxam) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, SRL ”Slatava Grup”, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
59 Actochim 25 WDG (tiametoxam) ”Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd”, China, SC ”Quatro-Service” SRL, Republica Moldova 19.12.2018 19.12.2019
  Ședința CRI din 20.02.2019
1 Diquat (dibromid) Except 200 SL (diquat (dibromid)) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 20.09.2019 20.09.2020
2 Reglone Super 150 SL (diquat (dibromid)) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 20.09.2019 20.09.2020
3 Desicant, SL (diquat (dibromid)) TOV ”Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica Moldova 20.09.2019 20.09.2020
4 Desicash 150 SL (diquat (dibromid)) ”Sharda Cropchem Limited”, India 20.09.2019 20.09.2020
5 Firex 150 SL (diquat (dibromid)) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 20.09.2019 20.09.2020
6 Regalon-S, SL (diquat (dibromid)) ”Superus Co. Ltd”, Hong Kong, TOV ”Rangoli Ltd”, Ucraina 20.09.2019 20.09.2020
7 Regona Ultra 200 SL (diquat (dibromid)) ”Stefes GmbH”, Germania 20.09.2019 20.09.2020
8 Scorpion, SL (diquat (dibromid)) OOO ”Nertus Ltd”, Ucraina 20.09.2019 20.09.2020
9 Suhovey, SL (diquat (dibromid)) AO ”Firma Avgust”, Rusia 20.09.2019 20.09.2020
10 Fenamidon Consento SC 450 (fenamidon + propamocarb hidroclorură) ”Bayer AG”, Germania 20.09.2019 20.09.2020
11 Glufosinat de amoniu Basta SL 150 (glufosinat de amoniu) ”Bayer AG”, Germania 20.09.2019 20.09.2020
12 Malation Fostion, EC (malation) ”Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd”, China, ÎCS   ”Chimagromarketing” SRL, Republica Moldova 20.09.2019 20.09.2020
13 Fufanon 570 EC (malation) ”Cheminova A/S”, Danemarca 20.09.2019 20.09.2020
14 Smart 44 EW (malation) 20.09.2019 20.09.2020
15 Maladion 570 EC (malation) ”Brandt Europe S.L.”, Spania 20.09.2019 20.09.2020
16 Pimetrozină Plenum 50 WG (pimetrozină) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 20.09.2019 20.09.2020
17 Propiconazol Bravo Premium (clorotalonil + propiconazol) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 20.09.2019 20.09.2020
18 Alto Super 330 EC (propiconazol + ciproconazol) 20.09.2019 20.09.2020
19 Taspa 500 EC (difenoconazol + propiconazol ) 20.09.2019 20.09.2020
20 Dinazol Plus 500 EC (difenoconazol + propiconazol) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 20.09.2019 20.09.2020
21 Riba Gold 500 EC (difenoconazol + propiconazol) ”Willowood Limited”, Hong Kong 20.09.2019 20.09.2020
22 Superior 500 EC (difenoconazol + propiconazol) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 20.09.2019 20.09.2020
23 Bumper 250 EC (propiconazol) ”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel 20.09.2019 20.09.2020
24 Bumper Super (propiconazol + procloraz) 20.09.2019 20.09.2020
25 Profit 250 EC (propiconazol) ”Sharda Cropchem Limited”, India 20.09.2019 20.09.2020
26 Propistock 250 EC (propiconazol) ”Internacional Quimica de Cobre S.A. de C.V.”, Mexic 20.09.2019 20.09.2020
27 Tilat, EC (propiconazol) ”Superus Co. Ltd”, Hong Kong, TOV ”Rangoli Ltd”, Ucraina 20.09.2019 20.09.2020
28 Titul 390 SCC (propiconazol) AO ”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 20.09.2019 20.09.2020
29 Triada, SCC (propiconazol + tebuconazol + epoxiconazol) 20.09.2019 20.09.2020
30 Treat 25 EC (propiconazol) ”The Scientific Fertiliser Company PVT Limited”, India 20.09.2019 20.09.2020
31 Altus (propiconazol + ciproconazol) ”GRANDO INVEST LP”, Marea Britanie, ”Agro Life Science Corporation”, India 20.09.2019 20.09.2020
32 Cimus Progress, EC (propiconazol + ciproconazol) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 20.09.2019 20.09.2020
33 Filterr, EC (propiconazol + ciproconazol) OOO GC ”Zemlyakoff”, Rusia 20.09.2019 20.09.2020
34 Grimy, EC (propiconazol + ciproconazol) ”Agrotech LLC”, SUA, ”Shanghai MIO Chemical Co., Ltd”, China 20.09.2019 20.09.2020
35 Colosal Pro, EC (propiconazol + tebuconazol) AO ”Firma Avgust”, Rusia 20.09.2019 20.09.2020
36 Stayer 500 EC (propiconazol + tebuconazol) ”Fader Alliance Ltd.”, Marea Britanie, TOV ”Agroflex”, Ucraina 20.09.2019 20.09.2020
/37 Propineb Antracol WG 70 (propineb) ”Bayer AG”, Germania 20.09.2019 20.09.2020
38 Antracol WP 70 (propineb) 20.09.2019 20.09.2020
39 Pasadoble  WG 70 (propineb + fluopicolid) 20.09.2019 20.09.2020
40 Melody Duo WP 66,8 (iprovalicarb  + propineb ) 20.09.2019 20.09.2020
41 Atribut 70 WP (propineb) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, S.C. ”Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 20.09.2019 20.09.2020
42 Favorit 70 WP (propineb) ”DVA Agro GmbH”, Germania 20.09.2019 20.09.2020
43 Flight 70 WP (propineb) ”Sharda Cropchem Limited”, India 20.09.2019 20.09.2020
44 Tiram Protector, SC (carboxin + tiram) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 20.09.2019 20.09.2020
45 Tiramex, SC (tiram) 20.09.2019 20.09.2020
46 Stirax 34 SC (carboxin + tiram) ”Sunrise Chemical Ltd”, China, SRL ”Agroprioritet”, Republica Moldova 20.09.2019 20.09.2020
47 Vitavax 200 FF (carboxin + tiram) “Arysta LifeScience Great Britain Ltd.”, Marea Britanie 20.09.2019 20.09.2020
48 Royal FLO 42 SL (tiram) 20.09.2019 20.09.2020
49 Valseed 200 FF (carboxin + tiram) ”Internacional Quimica de Cobre S.A. de C.V.”, Mexic 20.09.2019 20.09.2020
50 Element, FS (tiram) ”Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 20.09.2019 20.09.2020
51 TMTD, SC (tiram) AO ”Firma Avgust”, Rusia 20.09.2019 20.09.2020
52 Tyras, SL (tiram) ”Superus Co. Ltd”, Hong Kong, TOV ”Rangoli Ltd”, Ucraina 20.09.2019 20.09.2020
  Ședința CRI din 14.08.2019
1 Clorotalonil Apllaud, SC (clorotalonil) ”Superus Co.Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
2 Balear 720 SC (clorotalonil) ”Arysta LifeScience Benelux Sprl”, Belgia 17.01.2020 31.08.2020
3 Barollo 500 SC (clorotalonil) ”Synthos Agro Sp.z.o.o.”, Polonia 17.01.2020 31.08.2020
4 Bravo 500 SC (clorotalonil) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția   17.01.2020 31.08.2020
5 Amistar Opti 480 SC (azoxistrobin + clorotalonil) 17.01.2020 31.08.2020
6 Folio Gold 537,5 (clorotalonil + metalaxil-M) 17.01.2020 31.08.2020
7 Carpet, SC (clorotalonil) ”Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 17.01.2020 31.08.2020
8 KLONIL FORTE 500 SC (clorotalonil) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 17.01.2020 31.08.2020
9 Horti Gold 537 SC (clorotalonil + metalaxil-M) 17.01.2020 31.08.2020
10 ⃰Talant, SC (clorotalonil) AO ”Firma Avgust”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
11 Virtuoz SC (clorotalonil) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
12 Desmedifam Belvedere Forte (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel 17.01.2020 31.08.2020
13 Beta Profi, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Helm AG”, Germania 17.01.2020 31.08.2020
14 Beta Trio, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Brandt Europe S.L.”, Spania 17.01.2020 31.08.2020
15 Betalon-X, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Superus Co. Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
16 Betanal Expert (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Bayer AG”, Germania 17.01.2020 31.08.2020
17 Betanal Maxx Pro OD (fenmedifam + desmedifam + etofumesat + lenacil) 17.01.2020 31.08.2020
18 Betaren Expres AM, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) AO ”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
19 Biceps Garant, CE (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) AO ”Firma Avgust”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
20 Conan, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 17.01.2020 31.08.2020
21 Crown, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Sharda Cropchem Limited”, India 17.01.2020 31.08.2020
22 Gorizont, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Sunrise Chemical Ltd”, China, ÎCS ”Chimagromarketing”  SRL, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
23 Sekira Trio, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
24 Triumf, EC (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) TOV ”Nertus Ltd”, Ucraina 17.01.2020 31.08.2020
25 Vitalon Expert (desmedifam + fenmedifam + etofumesat) TOV ”Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
26 Quad Super, SC (metamitron + desmedifam + fenmedifam + etofumesat) “MAC-GmbH”, Germania 17.01.2020 31.08.2020
27 Dimetoat Bastar 40 EC (dimetoat) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
28 BI-58 NEW (dimetoat) ”BASF SE”, Germania 17.01.2020 31.08.2020
29 Bimmer EC (dimetoat) TOV ”Nertus Ltd”, Ucraina 17.01.2020 31.08.2020
30 Bingo 40 EC (dimetoat) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, S.C. ”Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
31 Bishka, EC (dimetoat) ”Superus Co. Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
32 Bit 400 EC (dimetoat) ”Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd”, China, ”Quatro-Service”, SRL, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
33 Danadim 400 EC (dimetoat) ”Cheminova A/S”, Danemarca 17.01.2020 31.08.2020
34 Demeter 400 EC (dimetoat) ”Haymont Corporation”, SUA 17.01.2020 31.08.2020
35 Demethoate 40 EC (dimetoat) ”Willowood Limited”, Hong Kong 17.01.2020 31.08.2020
36 Di-68, 40 EC (dimetoat) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
37 Dimevit, CE (dimetoat) TOV ”Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
38 Dingo 400 EC (dimetoat) ”Internacional Quimica de Cobre S.A. de C.V.”, Mexic 17.01.2020 31.08.2020
39 Fostran 40 EC (dimetoat) ”Sunrise Chemicals Co., Ltd”, China, SRL ”Agroprioritet”, Republica Moldova 17.01.2020 31.08.2020
40 Gorzy 400 EC (dimetoat) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 17.01.2020 31.08.2020
41 Kraft, EC (dimetoat) ”Stefes GmbH”, Germania 17.01.2020 31.08.2020
42 Magnus 400 EC (dimetoat) ”Fader Alliance Ltd.”, Marea Britanie, TOV ”Agroflex”, Ucraina 17.01.2020 31.08.2020
43 Pilarmax 400 EC (dimetoat) ”Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd”, China 17.01.2020 31.08.2020
44 Sirocco, EC (dimetoat) AO ”Firma Avgust”, Rusia 17.01.2020 31.08.2020
45 Steel 40 EC (dimetoat) ”Bradfield Europe Corporation”, Marea Britanie 17.01.2020 31.08.2020
46 Successor 400 EC (dimetoat) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 17.01.2020 31.08.2020
  Ședința CRI din 20.02.2020
1 Clorpirifos Cyrene 480 EC (clorpirifos) ”Cheminova A/S”, Danemarca 31.05.2020 30.11.2020
2 Dursban 480 EC (clorpirifos) ”Dow AgroSciences”, Austria 31.05.2020 30.11.2020
3 Pyrinex 480 EC (clorpirifos) ”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel 31.05.2020 30.11.2020
4 Pyrinex 250 ME (clorpirifos) 31.05.2020 30.11.2020
5 Pyrinex Super 420 EC (clorpirifos + bifentrin) ”ADAMA Agricultural B.V.”, Olanda 31.05.2020 30.11.2020
6 Jagher 480 EC (clorpirifos) ”Stefes GmbH”, Germania 31.05.2020 30.11.2020
7 Carakal, EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Shanghai MIO Chemical, Co., Ltd”, China, SRL ”Elitagrotehnologie”, Republica Moldova 31.05.2020 30.11.2020
8 Fosban 480 EC (clorpirifos) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co.”, Rusia 31.05.2020 30.11.2020
9 Cipi Plus (clorpirifos + cipermetrin) 31.05.2020 30.11.2020
10 Clorpirivit, EC (clorpirifos + cipermetrin) TOV ”Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica Moldova 31.05.2020 30.11.2020
11 Cyclor 550 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Willowood Limited”, Hong Kong 31.05.2020 30.11.2020
12 Energy 530 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Sharda Cropchem Limited”, India 31.05.2020 30.11.2020
13 Ilimetrin 50/5 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”The Scientific Fertiliser Company PVT Limited”, India 31.05.2020 30.11.2020
14 Nova D 55, EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Novachem LLC”, SUA 31.05.2020 30.11.2020
15 Nurelle D 50/500 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Dow Agro Sciences”, Austria 31.05.2020 30.11.2020
16 Nuret D 55 EC (clorpirifos + cipermetrin) “Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd.”, China, SC “Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 31.05.2020 30.11.2020
17 Nurimet 55 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Sunrise Chemical Ltd”, China, ÎCS ”Chimagromarketing” SRL, Republica Moldova 31.05.2020 30.11.2020
18 Phenomen 530 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.05.2020 30.11.2020
19 Rubin D, EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Brandt Europe S.L.”, Spania 31.05.2020 30.11.2020
20 Saheb, EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Agro Life Science Corporation”, India 31.05.2020 30.11.2020
21 Sunrise 530 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Haro Ltd. (Pesticides Production)”, Bulgaria 31.05.2020 30.11.2020
22 Superkill 440 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Arysta LifeScience Benelux Sprl”, Belgia 31.05.2020 30.11.2020
23 Șaman, EC (clorpirifos + cipermetrin) TOV ”Nertus Ltd”, Ucraina 31.05.2020 30.11.2020
24 Valsarel 530 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”Internacional Quimica de Cobre S.A. de C.V.”, Mexic 31.05.2020 30.11.2020
25 Verdict 550 EC (clorpirifos + cipermetrin) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 31.05.2020 30.11.2020
26 Rembek (imidacloprid + clorpirifos) OOO ”NPC Cvadrat”, Ucraina 31.05.2020 30.11.2020
27 Clorsulfuron Fenizan, SL (dicamba + clorsulfuron) AO ”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 31.05.2020 30.11.2020
28 Difenacum RATOL PELLETS (difenacum) ”BASF Agro B.V.”, Elveția 31.05.2020 30.11.2020
29 Lufenuron Lufox 105 EC (fenoxicarb + lufenuron) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 31.05.2020 30.11.2020
30 Azaro (lufenuron) ”DVA Agro GmbH”, Germania 31.05.2020 30.11.2020
31 Match 050 EC (lufenuron) ”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 31.05.2020 30.11.2020
32 Teflubenzuron NOMOLT SC (teflubenzuron) ”BASF Agro B.V.”, Elveția 31.05.2020 30.11.2020
33 Torrius 150 SC (teflubenzuron) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.05.2020 30.11.2020
34 Triadimenol Shavit F 72 WDG (folpet + triadimenol) ”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel 31.05.2020 30.11.2020
35 Falcon EC 460 (spiroxamină + tebuconazol + triadimenol) ”Bayer AG”, Germania 31.05.2020 30.11.2020
36 Esculap 25 EC (triadimenol) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 31.05.2020 30.11.2020
37 Hardy 250 EC (triadimenol) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 31.05.2020 30.11.2020
38 Magistru 25 EC (triadimenol) ”Fader Alliance Ltd.”, Marea Britanie, TOV ”Agroflex”, Ucraina 31.05.2020 30.11.2020
39 Majestik 25 EC (triadimenol) ”Proto Protect LTD”, Marea Britanie 31.05.2020 30.11.2020
40 Praktik 25 EC (triadimenol) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co.”, Rusia 31.05.2020 30.11.2020
41 Tiacloprid Actual 480 SC (tiacloprid) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 31.08.2020 31.08.2021
42 Aspid, SC (tiacloprid) AO ”Firma Avgust”, Rusia 31.08.2020 31.08.2021
43 Biscaya 240 OD (tiacloprid) ”Bayer AG”, Germania 31.08.2020 31.08.2021
44 Calypso SC 480 (tiacloprid) 31.08.2020 31.08.2021
45 Proteus OD 110 (tiacloprid + deltametrin) 31.08.2020 31.08.2021
46 Sonido 400 FS (tiacloprid) 31.08.2020 31.08.2021
47 Floret 480 SC (tiacloprid) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 31.08.2020 31.08.2021
48 Gala 480 SC (tiacloprid) ”MAC-GmbH”, Germania 31.08.2020 31.08.2021
49 Kalista 480 SC (tiacloprid) ”Stefes GmbH”, Germania 31.08.2020 31.08.2021
50 Kolaps 480 SC (tiacloprid) “Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd.”, China, SC “Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 31.08.2020 31.08.2021
51 K1, SC (tiacloprid) “Superus Co. Ltd”, Hong Kong, SRL “FarmAgro AG”, Republica Moldova 31.08.2020 31.08.2021
52 Vector 480 SC (tiacloprid) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.08.2020 31.08.2021
53 Viriy SC (tiacloprid) ”Arysta LifeScience Great Britain Ltd”, Marea Britanie, ”Frandesa Co.Ltd”, Belarus 31.08.2020 31.08.2021
54 Veles, SC (tiacloprid + deltametrin) 31.08.2020 31.08.2021
  Ședința CRI din 11.06.2020
1 Bifentrin Master 100 EC (bifentrin) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.08.2020 31.08.2021
2 Seizar 10 EC (bifentrin) ”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel 31.08.2020 31.08.2021
3 Talstar 10 EC (bifentrin) ”FMC”, SUA 31.08.2020 31.08.2021
4 Epoxiconazol Capital, SC (azoxistrobin + ciproconazol + epoxiconazol) TOV ”Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica Moldova 31.08.2020 31.08.2021
5 Spirit, SC (azoxistrobin + epoxiconazol) AO ”Firma Avgust”, Rusia 31.08.2020 31.08.2021
6 Racurs, SC (ciproconazol + epoxiconazol) AO ”Firma Avgust”, Rusia 31.08.2020 31.08.2021
7 OSIRIS STAR (epoxiconazol + metconazol) ”BASF Agro B.V.”, Elveția 31.08.2020 31.08.2021
8 ABACUS SE (epoxiconazol + piraclostrobin) ”BASF SE”, Germania 31.08.2020 31.08.2021
9 Crop Keen 125 SE (epoxiconazol + piraclostrobin) ”Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.08.2020 31.08.2021
10 Fabus 497 SC (epoxiconazol + tiofanat-metil) ”Fader Alliance Ltd.”, Marea Britanie, TOV ”Agroflex”, Ucraina 31.08.2020 31.08.2021
11 Fenamid, SC (epoxiconazol + tiofanat-metil) ”Agri Sciences Tarim ve Ilacur. San. Tic Ltd. Sti”, Turcia, SRL ”Sum Agro Service”, Republica Moldova 31.08.2020 31.08.2021
12 REX DUO (epoxiconazol + tiofanat-metil) ”BASF SE”, Germania 31.08.2020 31.08.2021
13 Ideal, SC (kresoxim-metil + epoxiconazol) OOO GC ”Zemlyakoff”, Rusia 31.08.2020 31.08.2021
14 Terapeut Pro, SC (kresoxim-metil + epoxiconazol + difenoconazol) OOO GC ”Zemlyakoff”, Rusia 31.08.2020 31.08.2021
15 ADEXAR SE PLUS (piraclostrobin + fluxapiroxad + epoxiconazol) ”BASF SE”, Germania 31.08.2020 31.08.2021
  Ședința CRI din 13.11.2020
1. Tiofanat-metil Eclipse 700 WP (tiofanat-metil) ”Proto Protect LTD”, Marea Britanie 31.05.2021 30.10.2022
2. Primera One 600 SC (tiofanat-metil + azoxistrobin + protioconazol)
3. Stratego 500 SC (tiofanat-metil + azoxistrobin + spiroxamină)
4. Ocrotitor, SC (tiofanat-metil) TOV „Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS “Oberegagro” SRL, Republica Moldova 31.05.2021 30.10.2022
5. Scaut 700 WP (tiofanat-metil) “Fader Alliance Ltd.”, Marea Britanie, TOV “Agroflex”, Ucraina 31.05.2021 30.10.2022
6. Tank 70 WP (tiofanat-metil) “Sharda Cropchem Limited”,  India 31.05.2021 30.10.2022
7. Tiofen 70 WP (tiofanat-metil) “Sunrise Chemicals Co. Ltd”, China, “Agroprioritet” SRL, Republica Moldova 31.05.2021 30.10.2022
8. Topsin M 70 WP (tiofanat-metil) “Nippon Soda Co. Ltd.”, Japonia 31.05.2021 30.10.2022
9. Scat 500 SC (tiofanat-metil) ”Synthos Agro Sp.z.o.o.”, Polonia 31.05.2021 30.10.2022
10. Scut 70 WP (tiofanat-metil) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, S.C.”Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 31.05.2021 30.10.2022
11. Benefit Pro, SC (tiofanat-metil + flutriafol) OOO ”Alfa Smart Agro”, Ucraina 31.05.2021 30.10.2022
  Ședința CRI din 22.04.2021
1. Diflubenzuron Dimilin 48 SC (diflubenzuron) ”UPL Holdings Cooperatief UA”, Olanda 31.07.2021 31.08.2022
2. Herold, SC (diflubenzuron) AO Firma “Avgust”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
3. Hytynol 25 WP (diflubenzuron)   ”Flagchem International Co., Ltd”, China, ÎCS ”Chimagromarketing” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
4. Novaron 25 WP (diflubenzuron) “Novachem LLC”, SUA 31.07.2021 31.08.2022
5. Sumilin 25 WP (diflubenzuron)  “China Jiangsu International Economic” China, “Rezerport-Prim” SRL, Republica  Moldova 31.07.2021 31.08.2022
6. Imidacloprid tomate, castraveți (spații protejate) Antimedvedca (imidacloprid) TOV ”Agromaxi”, Ucraina, SC ”Diolsem” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
7. Confidor SL 200 (imidacloprid) ”Bayer AG”,  Germania 31.07.2021 31.08.2022
8. Focus 700 WDG (imidacloprid) ”Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd”, China, SC “Quatro-Service” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
9. Warrant 200 SL (imidacloprid) “Cheminova A/S”, Danemarca 31.07.2021 31.08.2022
10. Spirodiclofen Acardo, SCC (spirodiclofen) AO ”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
11. Acaritox 240 SC (spirodiclofen) ”Proto Protect LTD”, Marea Britanie 31.07.2021 31.08.2022
12. Envidor SC 240 (spirodiclofen) “Bayer AG”, Germania 31.07.2021 31.08.2022
13. Krown, SC (spirodiclofen) “Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.07.2021 31.08.2022
14. Maestro 24 SC (spirodiclofen) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
15. Spirodor 240 SC (spirodiclofen) “Novachem LLC”, SUA 31.07.2021 31.08.2022
16. Stopmite 240 SC (spirodiclofen) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 31.07.2021 31.08.2022
17. Zeta-cipermetrin Fury 10 EW (zeta-cipermetrin) “FMC”, SUA 31.07.2021 31.08.2022
18. Haski, EW (zeta-cipermetrin) AO ”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
19. Start 100 EC (zeta-cipermetrin) ”Fader Alliance Polska Sp.z.o.o.”, Polonia, TOV  “Agroflex”, Ucraina 31.07.2021 31.08.2022
20. Mancozeb                                                                                                       Comfort 72 WP (cimoxanil + mancozeb) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
21. Ordan MC, WP (cimoxanil + mancozeb) AO Firma “Avgust”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
22. Presto Plus 72 WP (cimoxanil + mancozeb) ”Fader Alliance Polska Sp.z.o.o.”, Polonia, TOV  “Agroflex”, Ucraina 31.07.2021 31.08.2022
23. Profilux, WG (cimoxanil + mancozeb) “Belchim Crop Protection N.V./S.A.”, Belgia 31.07.2021 31.08.2022
24. Rapid Gold 72 WP (cimoxanil + mancozeb) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co.”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
25. Triomax 45 WP (cimoxanil + oxiclorura de cupru + mancozeb) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co.”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
26. ACROBAT MZ 90/600 WG (dimetomorf + mancozeb) “BASF Agro B.V.”, Elveția 31.07.2021 31.08.2022
27. Avatar, WG (dimetomorf + mancozeb) “Superus Co.Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
28. Dimorf MZ 90/600 WP (dimetomorf + mancozeb) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, SC ”Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
29. Fungus, WP (dimetomorf + mancozeb) ”Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd”, China, SC ”Quatro-Service” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
30. Krabat WP (dimetomorf + mancozeb) “Lab Sanigene Limited”,  Mauritius 31.07.2021 31.08.2022
31. Classik MZ 800 WP (mancozeb) ”AgrosAgro Crop BioScience LLC”, SUA 31.07.2021 31.08.2022
32. CYMAX 720 WP (mancozeb + cimaxanil) ”Agro Life Science Corporation”, India 31.07.2021 31.08.2022
33. Dithane M-45 WP (mancozeb) “Dow Agro Sciences”, Austria 31.07.2021 31.08.2022
34. Doza 80 WP (mancozeb) “Stefes GmbH”, Germania 31.07.2021 31.08.2022
35. Fontes, WP (mancozeb) TOV ”Nertus Ltd”, Ucraina 31.07.2021 31.08.2022
36. Harvest, WP (mancozeb) ”Proto Protect LTD”, Marea Britanie 31.07.2021 31.08.2022
37. Kadillak WP (mancozeb) ”Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co.”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
38. Mancomex 80 WP (mancozeb) ”MAC-GmbH”, Germania 31.07.2021 31.08.2022
39. Manific, WP (mancozeb) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
40. Maximum 80 WP (mancozeb) ”Novachem LLC”, SUA 31.07.2021 31.08.2022
41. Olympus, WP (mancozeb) “Superus Co.Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
42. Penncozeb 75 WG (mancozeb) ”UPL Holdings Cooperatief U.A.”, Olanda 31.07.2021 31.08.2022
43. Pilarzeb 80 WP (mancozeb) “Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd”, China 31.07.2021 31.08.2022
44. Sanntozeb 80 WP (mancozeb) “Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China,  SC ”Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
45. Valsazeb 800 (mancozeb) ”Internacional Quimica de Cobre S.A. de C.V.”, Mexic 31.07.2021 31.08.2022
46. Ventozeb 80 WP (mancozeb) “Lab Sanigene Limited”,  Mauritius 31.07.2021 31.08.2022
47. Fantic M, WG (mancozeb + benalaxil-M) ”Isagro S.p.A.”, Italia 31.07.2021 31.08.2022
48. Ridomil Gold MZ 68 WG (mancozeb + metalaxil-M)  “Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 31.07.2021 31.08.2022
49. Red Gold 68 WP (mancozeb + metalaxil-M) ”Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd”, China, SC ”Slatava Grup” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
50. Acidan 72 WP (mancozeb + metalaxil) “Sunrise Chemicals Co. Ltd.”, China, ”Agroprioritet” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
51. Armetil-M (mancozeb + metalaxil) “IQV”,  Spania 31.07.2021 31.08.2022
52. Curativ, WP (mancozeb + metalaxil) TOV “Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS “Oberegagro” SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
53. Gold-M, WP (mancozeb + metalaxil) “Superus Co.Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
54. Matador 720 WP (mancozeb + metalaxil) “Haymont Corporation”,  SUA 31.07.2021 31.08.2022
55. Metamil MZ, WG (mancozeb + metalaxil) AO ”Șciolkovo Agrohim”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
56. Metaxil, WP (mancozeb + metalaxil) AO Firma “Avgust”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
57. Pest 72 WP (mancozeb + metalaxil) ”Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd”, China, SC ”Quatro-Service”,  SRL, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
58. Pyrenomil 720 WP (mancozeb +metalaxil) “Lab Sanigene Limited”, Mauritius 31.07.2021 31.08.2022
59. RELAX 720 WP (mancozeb + metalaxil) ”Agro Life Science Corporation”, India 31.07.2021 31.08.2022
60. Rincozeb WP (mancozeb + metalaxil) TOV ”Nertus Ltd”, Ucraina 31.07.2021 31.08.2022
61. Unomil 72 WP (mancozeb + metalaxil) ”UPL Holdings Cooperatief UA”, Olanda 31.07.2021 31.08.2022
62. Valsalaxil 720 WP (mancozeb + metalaxil) ”Internacional Quimica de Cobre S.A. de C.V.”, Mexic 31.07.2021 31.08.2022
63. Pergado MZ, WG (mandipropamid + mancozeb) “Syngenta Crop Protection AG”, Elveția 31.07.2021 31.08.2022
64. ManoxCig  (oxiclorura de cupru + mancozeb + cimoxanil) SC ”Aectra Agrochemicals” SRL, România, S.C. ”Chemical Independent Group” SRL, România 31.07.2021 31.08.2022
65. Bromoxinil Buctril Universal (bromoxinil + 2,4-D  (2-ester etil hexilic)) ”Bayer AG”,  Germania 31.07.2021 31.08.2022
66. Etametsulfuron- metil Estok, WG (etametsulfuron-metil) AO Firma “Avgust”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
67. Salsa, WP (etametsulfuron-metil) ”FMC International Switzerland Sarl”,  Elveția 31.07.2021 31.08.2022
68. Salsa, WG (etametsulfuron-metil) 31.07.2021 31.08.2022
69. Haloxifop-P-metil Accent, EC (cletodim + haloxifop-P-metil) ”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
70. Quickstep, EC (cletodim + haloxifop-P-metil) AO Firma “Avgust”, Rusia 31.07.2021 31.08.2022
71. Haloxifop-R-ester metilic Dellek Forte 240 EC (haloxifop-R-ester metilic) “DVA Agro GmbH”, Germania 31.07.2021 31.08.2022
72. Zelin Super, EC (haloxifop-R-ester metilic) “Superus Co.Ltd”, Hong Kong, SRL ”FarmAgro AG”, Republica Moldova 31.07.2021 31.08.2022
73. Zellek Super (haloxifop-R-ester metilic) “Dow Agro Sciences”, Austria 31.07.2021 31.08.2022