Instituții abilitate

Lista instituţiilor de cercetări ştiinţifice, tehnologii şi proiectare aprobate pentru exercitarea lucrărilor de Încercare şi Expertiză de Stat

 

Denumirea, adresa poştală Conducător Contacte
Agenția Natională pentru Siguranța Alimentelor

(MD-2009,  mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 63)

Gheorghe Gaberi Tel: 022-264-651
Centrul Naţional de Sănătate Publică

(MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67a)

Iurii Pînzaru Tel: 022-574-501
Instituția Publică “Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecția”

(MD-3101, mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 28)

Valeriu Vozian Tel: 0231-302-12,  0231- 331-51;
Fax: 0231-324-56; 0231-302-21
Instituţia Publică „Institutul de Fitotehnie “Porumbeni”

(MD-4834 r-l.Criuleni, s.Paşcani)

Pintilie Pîrvan Tel: 022-245-571, 022-244-241;
Fax: 022-245-571
Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”

(Chişinău, MD – 2070
Strada Ialoveni, 100)

Iurii Moșoi Tel: 022-284-859; 022-284-858
Fax: 022-284-855
Mob: 069152799
Instituția Publică „Institutul Stiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare”

(MD-2070, mun. Chișinău, or. Codru, str.Vierul, 59)

Constantin  Dadu Tel: 022-285-431;
Fax: 022-285-025
ÎS ”Centrul Republican de Pedologie Aplicată”

(MD-2005, mun. Chișinău, str Cosmonauților, 6)

Gheorghe Jîgău Tel: 022 24-34-09;
Fax: 022 22-10-47; 22-10-49
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM

(MD-2002, mun. Chișinău, str. Pădurii 20)

Vasile Botnari Tel: 022 77-04-47;
Fax: 022 55-61-80
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

(MD-2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti, 44)

Liviu Volconovici Tel: 022 31-22-58; 24-64-22;  43-22-55;
Fax: 022 31-22-76;